Licencje

Licencje

Cieszymy się, że odwiedziłeś/aś naszą stronę internetową! Chcielibyśmy poinformować Cię o licencji, na jakiej udostępniamy zdjęcia na naszej witrynie.

  1. Zdjęcia od producenta produktu: Część zdjęć prezentujących nasze produkty pochodzi od producenta. Zdjęcia te są używane na mocy umowy związanej z naszym partnerstwem handlowym. Wszelkie prawa autorskie i użytkowe są zastrzeżone przez producenta.
  2. Zdjęcia firmowe: Niektóre zdjęcia, zwłaszcza te przedstawiające wnętrza i zewnętrza naszego budynku, są własnością naszej firmy. Oznacza to, że posiadamy pełne prawa autorskie do tych materiałów. Możesz swobodnie korzystać z tych zdjęć w celach niekomercyjnych, ale wszelkie inne wykorzystanie, w tym kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie, wymaga naszej zgody pisemnej.
  3. Zdjęcia z Freepik: Pewna część zdjęć pochodzi z darmowych zasobów udostępnionych przez społeczność projektantów na stronie Freepik. Te materiały są używane zgodnie z warunkami licencji udostępnionymi przez Freepik.
  4. Ikony: Ikony użyte na stronie to Ikony Google. Ikony są dostępne bezpłatnie dla każdego.
  5. Czcionka: Czcionka użyta w stronie to Manrope z biblioteki Google Fonts.

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich i licencji dotyczących wszystkich zdjęć prezentowanych na naszej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zastosowania czy zgody na korzystanie z konkretnych zdjęć, prosimy o kontakt.

Dziękujemy za zrozumienie i szanowanie naszych zasad dotyczących wykorzystania materiałów wizualnych na naszej stronie.