Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

"OK-PLAST" Daniel Matuszak Jarosław Matuszak Spółka Cywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wzrost konkurencyjności firmy OK-PLAST poprzez stworzenie działu B+R w Środzie Wielkopolskiej.

Opis projektu

Projekt polega na rozbudowie istniejącego budynku o charakterze usługowym o nowe piętro, gdzie zlokalizowane zostanie centrum B+R. Centrum pozwoli na wypracowanie nowej usługi tj. "spójnej linii stolarki wewnętrznej i zewnętrznej w projektach futurystycznych domów pasywnych i energooszczędnych".

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie potencjału innowacyjności firmy poprzez stworzenie działu B+R, w Środzie Wielkopolskiej, a także zwiększenie potencjału infrastruktury B+R w firmie, umożliwiającej projektowanie i badanie energooszczędnych elementów stolarki otworowej w systemach budownictwa pasywnego/energooszczędnego, poprzez zakup środków trwałych (aparatury badawczej) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość projektu: 757 188,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 492 480,00 PLN