Ciepły montaż okien eliminuje potencjalne nieszczelności między ramą okna a murem, jednocześnie chroni piankę montażową przed zawilgoceniem.

Ciepły montaż okien to specjalna metoda instalacji, która skupia się na szczelnym osadzeniu ramy okiennej w konstrukcji budynku. W odróżnieniu od tradycyjnych metod, ciepły montaż wykorzystuje trzy warstwy uszczelnienia, a nie tylko jednej - pianki izolacyjnej.

Warstwę wewnętrzną tworzy pianka poliuretanowa, która precyzyjnie wypełnia wszelkie szczeliny między ramą okna a murem. Na stronie pomieszczenia nakłada się warstwę wewnętrzną, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do pianki izolacyjnej. Z kolei na zewnętrznej stronie stosuje się trzecią warstwę uszczelnienia. Jej właściwości chronią przed deszczem, jednocześnie umożliwiając ucieczkę pary wodnej, która mogłaby pojawić się w warstwie izolacyjnej. W dolnej cześć okien balkonowych stosujemy EPDM w formie płynnej lub specjalnej taśmy. Aplikacja tego rozwiązania obniża przedostanie się wody stojącej do pomieszczenia. Zachęcamy klientów również do zastosowania poszerzeń i listew parapetowych z Purothermu zamiast standardowych systemowych poszerzeń.

Proces ciepłego montażu

Ciepły montaż okien krok po kroku

1

Przygotowanie otworu montażowego

Wnęka okienna powinna zostać wyrównana do płaskiej równej powierzchni. Staranne przygotowanie otworu, gwarantuje, że kolejne etapy ciepłego montażu spełnią swoje zadanie.
Etap wykonany przez inwestora

2

Przygotowanie ościeżnicy

Oklejenie ościeżnicy po obu stronach foliami ME 508 o zmiennym Sd firmy Tremco Illbruck. Na tym etapie następuję zamocowanie opcjonalnych poszerzeń Purotherm

3

Zamocowanie mechaniczne ramy okiennej

Prawidłowe osadzanie i zamocowanie mechaniczne ościeżnicy do ościeża

4

Klejenie folii

Przyklejenie folii do zewnętrznego lica muru

5

Aplikacja piany

Dokładne wypełnienie szczelin montażowych piana poliuretanową

6

Klejenie folii

Przyklejenie folii wewnętrznej do otworu montażowego

7

Wykończenie ciepłego montażu

Aplikacja od zewnątrz folii EPDM na dolne połączenie ościeżnicy z posadzką

Przykłady ciepłego montażu